Bảng Xếp Hạng Nạp Tiền

Xếp Hạng Thành Viên Tổng Nạp Vị Trí
1 edd******** 1.218.000đ
2 xua******** 720.000đ
3 nhu******** 480.000đ
4 dat******** 300.000đ
5 nnh******** 180.000đ
6 Vuc******** 169.000đ
7 toa******** 169.000đ
8 Nan******** 111.000đ
9 xua******** 110.000đ
10 Nga******** 100.000đ