Chính Sách Bảo Hành

Chính sách bảo hành

1. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

 

CHẤP NHẬN BẢO HÀNH

Trong vòng 3 giờ kể từ khi TKCN được mua trên hệ thống, khách hàng có quyền được bảo hành khi chưa đăng nhập được Via, gặp các trường hợp sau:
1. Via cầm TKCN bị checkpoint, sai pass không đăng nhập được
2. Log vào kiểm tra TKCN bị vô hiệu hóa
3. Check limit TKCN bị sai so với lúc mua

 

TỪ CHỐI BẢO HÀNH

Khách hàng không được bảo hành TKCN trong các trường hợp sau:
1. Add thẻ, lên camp làm die TKCN
2. Add thẻ, lên camp làm tụt limit của TKCN
3. TKCN bị thay đổi tiền và múi giờ dẫn đến die
4. Via sau khi log khách sử dụng bị Checkpoint

 

Tất cả TKCN vui lòng log đúng IP của Via. Khi log vào không add thẻ luôn, check kĩ thông tin, chuẩn limit rồi sử dụng.

2. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH LINK BM

 

CHẤP NHẬN BẢO HÀNH

Trong vòng 24 giờ kể từ khi Link BM được mua trên hệ thống, khách hàng có quyền được bảo hành khi gặp các trường hợp sau:
1. Invite Link nhận BM không truy cập được (Link lỗi, Link hết hạn)
2. BM bị hạn chế quảng cáo (BM die - Không thể tạo TKQC)
3. BM có tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa (BM live - Die TKQC)
4. Thông tin BM không đúng với thông tin trên Website (Ngày tạo, Limit...)

(*) Đối với BM Xác Minh Doanh Nghiệp: Bảo hành 1 đổi 1 nếu bị mất tích xanh trong vòng 3 ngày kể từ khi mua BM trên hệ thống (Điều khoản này được chấp nhận nếu BM đó không được vi phạm các điều khoản bên mục từ chối bảo hành)  

 

TỪ CHỐI BẢO HÀNH

Khách hàng không được bảo hành Link BM trong các trường hợp sau:
1. BM đã được bạn lên Camp (Kể cả bản nháp)
2. BM đã được bạn thêm thông tin thanh toán (Add thẻ)
3. BM đã được bạn tạo tài khoản quảng cáo
4. BM đã được bạn thêm tài khoản quảng cáo cá nhân của Via, Clone
5. BM đã được bạn tạo Pixel hoặc nhận Pixel từ BM khác
6. BM xác minh bằng dịch vụ mail tạm thời (Mail10m,...)
7. BM bị tụt ngưỡng

(*) Trong vòng 24h khi ngâm BM: Nếu BM bị hạn chế quảng cáo hoặc Tài Khoản Quảng Cáo bị vô hiệu hóa, tuyệt đối không được tự ý kháng BM (TKQC). Nếu bạn đã nhấn kháng thì BM đó sẽ không được bảo hành.

 

Sau khi nhận BM vào Via, nếu khách hàng cần hạ quyền admin xuống nhân viên liên hệ Support vuavia.com để hạ quyền. Nếu Via bên vuavia.com bị checkpoint không hạ được quyền thì sẽ bảo hành bị kick 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày. Sau 7 ngày kể từ thời điểm mua hàng vui lòng tự hạ quyền các admin khác, mọi vấn đề xảy ra bên mình sẽ không hỗ trợ.

 

3. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VIA

 

CHẤP NHẬN BẢO HÀNH

Trong vòng 3 giờ kể từ khi Via được mua trên hệ thống, khách hàng có quyền được bảo hành khi chưa đăng nhập được via gặp các trường hợp sau:
1. Login lần đầu thất bại (sai UID, sai mật khẩu, sai mã 2FA)
2. Via bị hạn chế quảng cáo (Đối với Via XMDT và Via Live Ads)
3. Via bị vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo cá nhân từ trước
4. Checkpoint những dạng Backup không mở được (Thiết bị khác, nhờ bạn bè trợ giúp, up ảnh CMND)
5. Thông tin Via không đúng với thông tin được ghi trên Website (Ngày tạo, Quốc Gia,...)

(*) Nếu via đã log in thành công vuavia.com không có trách nhiệm bảo hành via nữa

 

TỪ CHỐI BẢO HÀNH

Khách hàng không được bảo hành Via trong các trường hợp sau:
1. Via bị checkpoint do lên camp, add thẻ, add bm, reg BM....
2. Via bị vô hiệu hóa, hạn chế quảng cáo do lên camp, add thẻ, add bm, reg BM....
3. Không Fake Ip khi đăng nhập via ngoại làm Via bị checkpoint do bất thường địa lý.
4. Từ chối báo hành khi mua Via sau 12 giờ ko thay đổi thông tin ( pass + mail ) sau khi mua via.
5. Via đã change thông tin ( Pass, Mail, tên...)
6. Via mua không lỗi miễn trả lại.
7. Shop sẽ hạ giá thấp những sản phẩm 250-350-NOLIMIT và sẽ ko bao tụt toàn bộ sản phẩm trên website !
8. CHÚ Ý : Kiểm tra xong xuôi tất cả hãy changed info ( pass + mail).

 

Tài khoản Via sau khi mua vui lòng đăng nhập ngay để kiểm tra và thay đổi thông tin. Tất cả các trường hợp chưa đổi pass, mail Via mà bị back bên mình sẽ không chịu trách nhiệm.

 

4. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CLONE

 

CHẤP NHẬN BẢO HÀNH

Trong vòng 3 giờ kể từ khi Clone được mua trên hệ thống, khách hàng có quyền được bảo hành khi gặp các trường hợp sau:
1. Login lần đầu thất bại (sai UID, sai mật khẩu, sai mã 2FA)
2. Thông tin Clone không đúng với thông tin được ghi trên Website.

 

TỪ CHỐI BẢO HÀNH

Khách hàng không được bảo hành Clone trong các trường hợp sau:
1. Quá thời gian bảo hành (3h kể từ khi nhận Clone từ hệ thống)
2. Clone bị bạn làm hạn chế quảng cáo do lên Camp, Add thẻ, Add BM...
3. Clone bị bạn làm vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo cá nhân

 

Gần đây, Facebook thường xuyên quét tài khoản cá nhân khiến tỷ lệ Clone bị hạn chế quảng cáo rất cao. Chúng tôi không bảo hành mọi trường hợp Clone bị hạn chế quảng cáo, vui lòng cân nhắc thật kỹ trước khi mua.

 

 

 

Liên hệ bảo hành

Thời gian làm việc: 08:00 - 23:00

 

 

ZALO: 0974.630.645- Trung Support

 

Nhóm hỗ trợ: https://zalo.me/g/onjmcj025